ตัวอย่างผลงานติดตั้งโครงและมุงหลังคา

..i hope you enjoy my works